İhracat pazarlama yetkilimiz eğittik, ürünleri ve firmayı iyice öğrendi ve güzel bir pazar araştırması yaparak hedef pazarlarımızı belirledi ve seyahat programına göre dolaşmaya başladı. Müşteri yeni veya müşteri eski de biz yeni bir ürün ihraç etmeye çalışıyoruz. Deneme siparişi olarak az bir miktar sipariş alındı. İhracatçı mutlu çünkü az da olsa siparişi aldı, başka bir deyişle kapıyı araladı. Üretim bölümü aynı mutluluğu taşıyacak mı acaba? Pek sanmam olsa, olsa “Nereden çıktı bu sipariş yahu, oyun mu oynuyor bunlar” diyerek, ihracatçılara karşı olumsuz ifadelerle eleştiri oklarını yönelteceklerdir.

Tam aksini düşünelim. İhracatçımızın çok yüklü bir sipariş aldığını ve bu başarının mutluluğundan, ağzı kulaklarına varmış bir şekilde gelerek siparişi işletmeye aktardığını varsayalım. Belki de üretim, satın alma, finansman yetkilileri hepsi birden ihracat yetkilisine hücum edip “Bu kadar zamanda ne bu malı üretmeye, ne finansmanını sağlamaya, ne de satın almasını yapmaya imkânımız var” diyerek, ihracatçının başarısını tatma hevesini kursağında bırakacaklardır.

Meşhur deyişi hepimiz biliriz “Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.” Bu deyişin en kuvvetli bir şekilde vurguladığı durum, ihracatçının satış bağlantısı karşısında, işletmenin diğer birimlerinin karşılaştıkları bu durumdur.

İşletmemiz adına verilecek sözler ne olursa olsun, tedarik zinciri içerisinde yer alan halkalardan herhangi birinin, bu sözleri yerine getirmekte kendi payına düşeni yapamaması durumunda, işimizin sarsıntıya uğraması kaçınılmazdır. Firma dışından tedarik edilecekleri, tedarikçimizin zamanında yükleyememesi veya nakliyecinin istenilen veya söz verilen zamanda getirememesi durumunda ciddi bir sorun oluşacaktır. Biz bunlar için gereken finansmanı sağlayamazsak veya üretim yeterliliklerimizi abartarak yerine getiremeyeceğimiz sözler verirsek sonumuzun ne olacağı çok açıktır.

Sözün özü şu ki, işletmemizde ne üretirsek üretelim onun içerisinde yer alan hammadde, malzeme, ara malı, işçilik, dışarıdan alınan hizmet, üretim olanaklarımız, planlama, kalite, finansman, nakliye, gümrükleme gibi daha epeyce arttırabileceğimiz uzun bir zincirin hangi halkası diğerlerinden zayıf kalırsa, ötekilerinin gücü de o kadar zayıf olacaktır. Başka bir deyişle biz ancak o kadar başarılı olabileceğiz.